Sosyal Sorunlar Teoriler, Politikalar, Uygulamalar 2 pdf – Yandex indir

tarafından
26
Sosyal Sorunlar Teoriler, Politikalar, Uygulamalar 2 pdf – Yandex indir

Toplumsal sorunlar, bireylerin ve toplumların çözüm bulmaya ve bahşederek üstesinden gelmeye çalıştıkları bir konudur. Bu kapsamda birçok çalışma yapılmış ve geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı da toplumsal
Sorunlara katkı olabilecek çalışmaları hâlihazırda tartışmaktır. Çalışmamız bu motivasyonla toplumsal sorunları inceleyen, değerlendiren, özgün verileri kapsayan bölümlerden oluşmaktadır.
 
İçindekiler
 
Refugee crısıs, theır socıal and economıc effects on türkıye, ıs ıt blessıng or curse?
Burak Arslan – Erol Kutlu
 
Dijital insan kaynakları yönetimi stratejileri
Kübra Bozma
 
Dijitalleşmenin insan kaynakları yönetimi üzerindeki etkisi: işe alım süreci
Kübra Bozma – Fatih Karcıoğlu
 
Afetlerde sivil toplum kuruluşları: faydaları, tehditleri, sorun alanları ve çözüm önerileri
Mehmet Kanat
 
Finansal küreselleşmenin sosyal politika etkileri
Olcay Besnili Memiş
 
Yerel kalkınmada elektrik harcamaların yeri: ülke genelindeki elektrik harcamaları ile ekonomik büyüme göstergeleri üzerine bir inceleme
Ömer Faruk Aslan
 
Afet dönemlerinde sivil toplum kuruluşlarında gönüllü yönetimi
Özgür Yeşilyurt – Hacer Çelik
 
Beyond borders: the emergency of confrontıng the refugee dılemma as a global threat
Sibel Elif Özdilek
 

Sosyal Sorunlar Teoriler, Politikalar, Uygulamalar 2 isimli 152 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 22.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Sosyal Sorunlar Teoriler, Politikalar, Uygulamalar 2 pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.