Sosyal İnşacılık Perspektifinden Teorik ve Uygulamalı Bilimsel İncelemeler Kuramdan Uygulamaya İleri Analizler pdf – Yandex indir

tarafından
3
Sosyal İnşacılık Perspektifinden Teorik ve Uygulamalı Bilimsel İncelemeler  Kuramdan Uygulamaya İleri Analizler pdf – Yandex indir

Sosyal İnşacılık, son yirmi yılda Uluslararası İlişkiler alanında büyük bir popülerlik kazanmış ve Türkiye’de de Sosyal İnşacılık (Social Constructivism) kavramıyla özdeşleşmiştir. Sosyal inşacılık, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler teorilerini kucaklayan benzersiz bir yaklaşımdır.
Kitabımız, sosyal inşacılığın ne olduğu veya ne olmadığı sorularına teorik ve pratik bir yaklaşımla yanıt aramaktadır. Sosyal inşacılık, tarihsel olayların perspektifinden realizm ve liberalizm gibi ana akım ideolojilere eleştirel bir bakış sunar. Kitabımız, Batı dünyasının toplumsal başarılarının ve kazanımlarının ardında yatan insanlık dramı üzerinde vurgu yaparken, sosyal inşacılığın ana temasından biri olan sosyal toplumsal hayatın gerçekliklerle şekillendiğini öne sürmektedir. Devletler ve bilim insanları kesin ve değişmez kurallardan bahsedemezler.
Kitabımızda, sosyal inşacılık perspektifinden dünya tarihindeki önemli dönüm noktaları ele alınarak, insanlık adına yapılan müdahalelerin başarıları ve başarısızlıkları, uluslararası alanın çeşitliliği detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bu bilgiler ışığında, okuyuculara daha geniş bir bakış açısı sunarak küresel ilişkilerdeki dinamikleri ve karşılaşılan zorlukları anlamalarına yardımcı olmak hedeflenmektedir.
 

Sosyal İnşacılık Perspektifinden Teorik ve Uygulamalı Bilimsel İncelemeler Kuramdan Uygulamaya İleri Analizler isimli 138 sayfadan oluşan kitap ; Ertuğrul Gökçekuyu tarafından yazılmış ve KRİTER BASIM YAYIN DAĞITIM yayınevinin 25.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Sosyal İnşacılık Perspektifinden Teorik ve Uygulamalı Bilimsel İncelemeler Kuramdan Uygulamaya İleri Analizler pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.