Sosyal Hizmet Meslek ve Disiplininin Diğer Meslek ve Disiplinler ile İlişkisi pdf – Yandex indir

Sosyal Hizmet Meslek ve Disiplininin Diğer Meslek ve Disiplinler ile İlişkisi pdf – Yandex indir

Günümüzde modern sosyal bilimlerin dayandığı evrensel gerçeklik, insanı anlama ve insan refahını geliştirme noktasında, disiplinlerarası bir bakıştan yararlanılmasını gerektirmektedir. Nitekim her bir insani sorun, tek bir meslek ve bilimin ele alışıyla çözümlenemeyecek kadar kapsamlı ve zordur. Bir meslek ve bilimin genel esasları ile ontolojik bağlamını çözebilmek, öncelikle o meslek ve bilimin gövdesini oluşturan bilgi kökleri hakkında fikir sahibi olmakla mümkündür. Sosyal hizmet de sosyal bilimler alanında yer alan, insanın iyilik hâlini ve yaşam kalitesini arttırma amacına yönelik, akademik etkinlerde bulunan, aynı zamanda mesleki boyutuyla uygulamaya ışık tutan bir disiplin ve meslektir. Araştırma ve uygulamadan getirdiği, kendi bünyesinden doğan, kuramsal bilgilerin yanı sıra ilişki içinde olduğu diğer sosyal bilimlerin bilgi kümelerinden de yararlanmaktadır.
Türkiye’de, 1961 yılında akademik eğitim sürecine başlayan sosyal hizmet alanında, şu ana kadar sosyal hizmet meslek ve disiplininin diğer meslek ve disiplinler ile ilişkisini ortaya koyan bir kitap çalışmasına rastlanmamış olması, biz editörleri, bu alandaki boşluğu doldurma noktasında harekete geçirmiştir. On dokuz bölümden oluşan bu eserde, sosyal hizmet meslek ve disiplininin; psikoloji, sosyoloji, sağlık, felsefe, antropoloji, sosyal politika, eğitim, hukuk, siyaset bilimi, işletme, ekonomi, iletişim, tarih, coğrafya, demografi bilimleri ile ilişkisinin yanı sıra sosyal hizmetin akademik ve mesleki uygulamalarda sıkılıkla başvurduğu paradigma ve kavram kümeleri içerisinde yer alan onarıcı adalet yaklaşımı ve çocuk adalet mekanizması, insan hakları, etik ve sanat ile bilimsel ve mesleki etkileşimi derinlemesine ele alınmıştır.
Bu kitap, sadece sosyal hizmet alanında değil diğer sosyal bilimler alanındaki öğrenciler, akademisyenler ve uygulayıcılar için de bir başucu kitabı niteliğinde hazırlanmıştır.
 

Sosyal Hizmet Meslek ve Disiplininin Diğer Meslek ve Disiplinler ile İlişkisi isimli 264 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 30.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Sosyal Hizmet Meslek ve Disiplininin Diğer Meslek ve Disiplinler ile İlişkisi pdf – Yandex indir - PDF indir