Sosyal Bilimlerde Çok Değişkenli Analizler İçin Pratik Bilgiler – SPSS ve AMOS Uygulamaları pdf – Yandex indir

tarafından
32
Sosyal Bilimlerde Çok Değişkenli Analizler İçin Pratik Bilgiler – SPSS ve AMOS Uygulamaları pdf – Yandex indir

Bu kitap, sosyal bilimler alanındaki geniş ve karmaşık nicel araştırmalara rehberlik etmeyi hedefliyor. Temel varsayımlardan başlayarak istatistiksel analizlerin doğru yapılması, verilerin güvenilir ve geçerli sonuçlar üretebilmesi için önemli adımları öğretiyor. Birinci bölüm, analizlerin temel varsayımlarını anlamak ve kontrol etmek için gereken bilgileri içeriyor.

Kitabın ikinci bölümü, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, aracı ve düzenleyici değişken analizi, kanonik korelasyon analizi ve çok değişkenli varyans analizi gibi önemli çok değişkenli analiz yöntemlerini kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Her bir analiz yöntemi adım adım açıklanarak uygulama örnekleriyle destekleniyor.
Okuyuculara veri ön işleme, varsayım kontrolü ve çeşitli çok değişkenli analiz yöntemleri konusunda kapsamlı ve pratik bilgiler sunan kitabın; sosyal bilimlerde istatistiksel analizlerde kendini geliştirmek isteyen okuyucular için değerli bir kaynak olması hedeflenmektedir.
 

Sosyal Bilimlerde Çok Değişkenli Analizler İçin Pratik Bilgiler – SPSS ve AMOS Uygulamaları isimli 152 sayfadan oluşan kitap ; Doç. Dr. Eyüp Yurt tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 25.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Sosyal Bilimlerde Çok Değişkenli Analizler İçin Pratik Bilgiler – SPSS ve AMOS Uygulamaları pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.