Sosyal Bilgiler Eğitiminde Sosyobilimsel Konular Ve Öğretimi pdf – Yandex indir

tarafından
7
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Sosyobilimsel Konular Ve Öğretimi pdf – Yandex indir

Sosyobilimsel konular bilimsel gelişmelerin toplumsal yansımaları, toplumsal bakış açısını önceleyen doğasından ötürü sosyal bilgiler dersinde ele alınması gereken temel konulardır. Bilim, teknoloji ve toplum teması mevcut sosyal bilgiler dersi öğretim programının temel konuları arasında yer almasına karşılık sosyobilimsel konuların ilgili alan eğitiminde kullanımı konusundaki bilimsel çabaların sınırlı olması bu eserin kaleme alınmasının temel nedenini oluşturmaktadır. Sosyobilimsel konuların eleştirel düşünme, araştırma, karar verme, problem çözme gibi becerileri geliştirdiği; etkin vatandaşlık, karakter ve değer eğitiminde oldukça etkili olduğu göz önüne alındığında sosyal bilgiler dersinde bu konulara yer verilmesin gerekliliği açıkça görülmektedir.
 
Bu kitap sosyal bilgiler ve sosyobilimsel konular arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, sosyobilimsel konuların sosyal bilgiler derslerine nasıl entegre edileceğine dair sunduğu çözümlerle bu alanda ilk ve rehber materyal olma özelliği taşımaktadır.
 

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Sosyobilimsel Konular Ve Öğretimi isimli 542 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve EĞİTEN KİTAP yayınevinin 29.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Sosyobilimsel Konular Ve Öğretimi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.