Sosyal Bilgiler Dersinde Yöntem ve Teknikler pdf – Yandex indir

tarafından
8
Sosyal Bilgiler Dersinde Yöntem ve Teknikler pdf – Yandex indir

Eğitim sistemlerinin unsurlarını öğrenci, öğretmen, öğretim materyalleri ve öğrenme-öğretme süreçleri oluşturmaktadır. Söz konusu unsurların herhangi birinde oluşan aksaklık ve eksiklik eğitimin niteliğini doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda eğitim sistemlerinin en temel unsurlarından biri olan öğretmenlerin öğretim sürecini (program, strateji, yöntem, teknik, araç-gereç vb.) etkili ve amacına uygun olarak kullanma sorumlulukları bulunmaktadır. Öğretmenin öğrenme-öğretme sürecinde yöntem ve teknikleri kullanma becerisi nitelikli eğitimin gerçekleştirilme düzeyini de artırmaktadır. Başka bir deyişle öğrenilen bilgilerin kolayca unutulmaması ya da bilginin anlamlı ve kalıcı olması öğretmenin kullandığı yöntemin etkililiği ile yakından ilgilidir. Elinizdeki kitap söz konusu olanakları belirlemeyi ve geliştirmeyi açık ve işler tutmanın yollarına odaklanıyor.
 

Sosyal Bilgiler Dersinde Yöntem ve Teknikler isimli 146 sayfadan oluşan kitap ; Seyithan Has tarafından yazılmış ve GECE KİTAPLIĞI yayınevinin 24.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Sosyal Bilgiler Dersinde Yöntem ve Teknikler pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.