Sosyal Ağlarda Benlik ve Benlik Sunumu pdf – Yandex indir

Sosyal Ağlarda Benlik ve Benlik Sunumu pdf – Yandex indir

Dijital çağda sosyal ağlar, yeni sosyal etkileşim alanları olarak öne çıkmaktadır. Zamansal ve mekânsal sınırları olmayan bu yeni mecralar, kullanıcılara sunduğu farklı etkileşim yöntemleri ve zengin içerik biçimleri; renkli, hızlı, interaktif ve eğlenceli yapısı; kolay kullanım özelliği nedeniyle giderek daha fazla kişi tarafından, yoğun şekilde kullanılmaktadır. Kullanıcılarının kim olduğunu, dışarıdan nasıl göründüğünü, başkaları tarafından nasıl algılandığını keşfetmesine yönelik olarak kendilerini sunmaları ve izlenimlerini yönetmeleri açısından eşsiz platformlardır.
Bu kitapta, son 20 yılda sosyal ağların gelişiminden yola çıkılarak sosyal ağların sosyal etkileşimlerdeki yeri, özellikleri, kullanıcılara tanıdığı imkânlar ve öne çıkan sosyal paylaşım sitelerine yer verilmektedir. Benlik ve benlik sunumu kavramsal açıdan ele alınarak farklı kuramlarla açıklanmakta, değişik boyutlarıyla izlenim yönetimi süreci ele alınmaktadır. Daha sonra sosyal ağlar ve benlik sunumu konusu sentezlenerek sosyal ağlarda benlik ve benlik sunumu irdelenmektedir. Kitapta, son yıllarda yapılmış çalışmaların bulguları temelinde “Sosyal ağlar benlikle ilgili ne tür doyumlar sağlar?”, “Sosyal ağlarda benlik sunumunun amaçları ve özellikleri nelerdir?”, “Sosyal ağlarda hangi benlik türleri sunulur?”, “Sosyal ağlarda ne tür izlenim yönetimi taktikleri ve araçları kullanılır?” gibi sorulara yanıt aranmaktadır. Bu anlamda kitap; iletişim, sosyoloji ve sosyal psikoloji alanında çalışan araştırmacıların, öğrencilerin ve sosyal ağlarda yapılan paylaşımları ve altında yatan nedenleri sorgulayan tüm okuyucuların ilgisine sunulmaktadır.
 

Sosyal Ağlarda Benlik ve Benlik Sunumu isimli 188 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Gülnur Yenilmez Kaçar tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 08.11.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Sosyal Ağlarda Benlik ve Benlik Sunumu pdf – Yandex indir - PDF indir