Siyasetin Finansmanı ve Yeni Sağ Siyasal Anlayış ABD ve Türkiye Üzerine Bir Analiz pdf – Yandex indir

tarafından
32
Siyasetin Finansmanı ve Yeni Sağ Siyasal Anlayış ABD ve Türkiye Üzerine Bir Analiz pdf – Yandex indir

Elinizdeki Eser, genel olarak dünya ülkeleri ve özelde Türkiye açısından önemli görülen bir konuya odaklanmıştır. Bu konu, “siyasetin finansmanıdır”. Yeni Sağ Anlayış (New Right) perspektifinden ele alınan konu, ABD ve Türkiye bağlamlarında analiz edilmektedir. Bu Eserde ayrıca konuyla ilgili Türkiye çapında bir saha araştırmasının sonuçları incelenmekte ve sentez edilmektedir. Bu bilimsel araştırmadan elde edilen bulgular ko[1]nuyla bağlantılı olarak Türkiye açısından önemli sonuçlara ulaşılmasına olanak sağlamıştır. Kitabın başlığı, kapsamı, içeriği, ampirik araştırması ve sonuçları itibariyle, özgün bir değer taşıdığı söylenebilir. Bu itibarla ilgili alana katkı sağlaması beklenmektedir. Eser dört bölümden oluşmaktadır.
Birinci Bölümde “Yeni Sağ Siyasal Anlayış. Siyasette Yeni Bakış ve Devleti Yeniden Konumlandırmak” başlığı altında konu işlenmektedir. İkinci Bölümde “Siyaseti Finansmanı Olgusunun Kavramsal Çerçevesi: Ekonominin Demokrasi Üzerinde Hegemonya Kurması” ele alınmakta[1]dır. Üçüncü Bölüm, “Siyasetin Finansmanına İlişkin Karşılaştırmalı Ülke İncelemelerine” Ayrılmaktadır. Dördüncü Bölüm ise ampirik araştırmaya ayrışmıştır. Bölümün başlığı; “Seçmenin Siyasetin Finansmanına İlişkin Algısını Ölçmek: Alan Araştırmasının Metodolojisi ve Verilerin Analizidir”.
 

Siyasetin Finansmanı ve Yeni Sağ Siyasal Anlayış ABD ve Türkiye Üzerine Bir Analiz isimli 222 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Bekir Parlak tarafından yazılmış ve DEĞİŞİM YAYINLARI yayınevinin 19.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan 50 Soruda Türkiye’nin Göç Politikaları pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde 50 Soruda Türkiye’nin Göç Politikaları indir, 50 Soruda Türkiye’nin Göç Politikaları oku ve 50 Soruda Türkiye’nin Göç Politikaları pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Siyasetin Finansmanı ve Yeni Sağ Siyasal Anlayış ABD ve Türkiye Üzerine Bir Analiz pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.