Siyasal Tarih (1789-1950) pdf – Yandex indir

tarafından
2
Siyasal Tarih (1789-1950) pdf – Yandex indir

Siyasal Tarih devletlerin iç durumlarından ve birbirleriyle olan ilişkilerinden bahsettiğine göre tarihin ilk günlerinden başlayan bir siyasal tarih yazmak mümkündür. Ancak dar anlamda siyasal tarih 1789 Büyük Fransız İhtilali’nden başlayarak zamanımıza kadar gelmektedir. Çünkü insanlık tarihinde görülen en büyük değişme ve gelişmeler bu bir buçuk yüzyıllık zaman diliminde gerçekleşmiştir. Dünyamız coğrafî olarak bu zaman içinde iyice keşfedilmiş, ulusları, devletleri, kültürleri birbirine yaklaştıran ticareti geliştiren, refahı arttıran, yeni yeni sosyal meselelerin ortaya çıkmasına sebep olan, buharla, motorla, elektrikle işletilen ulaştırma araçları ve makineler yine bu dönemde icat edilmiştir. Avrupa’nın hemen her memleketinde hüküm sürmekte olan kralların tahtlarından indirilmeleri veya yetkilerinin azaltılması ve böylece o zamana kadar sürüp gelmekte olan mutlakıyet idaresinin, yerini daha demokratik idarelere bırakması, yani cumhuriyet veya meşrutî krallıkların kurulması, anayasaların düzenlenmesi, insanların medenî ve siyasal haklarının tanınması da bu devirde olmuştur. İşte bu bir buçuk yüzyıllık zaman yeni sosyal meselelerin doğduğu, yeni sosyal çarpışmaların vuku bulduğu bir devir olmak dolayısıyla da önemlidir.
       Dış siyaset bakımından bütün Avrupa’yı ve hatta bütün dünyayı saran savaşlar da bu devirde gerçekleştiği gibi, Avrupa’nın ve dünyanın durumunu, yeni ulusal sınırları tespit eden, yeni millî devletlerin doğmasına sebep olan antlaşmalar da bu devirde yapılmıştır.
     Prof. Dr. Coşkun Üçok’un sade anlatımıyla bu bir buçuk yüzyıllık dönemi mercek altına alan elinizdeki kitabın öğrenciler kadar genel okurun da ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.
 

Siyasal Tarih (1789-1950) isimli 432 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Coşkun Üçok tarafından yazılmış ve BİLGE KÜLTÜR SANAT yayınevinin 14.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Siyasal Tarih (1789-1950) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.