Sivas, Altınyayla (Tonus) Yöresi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları pdf – Yandex indir

tarafından
5
Sivas, Altınyayla (Tonus) Yöresi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları pdf – Yandex indir

Orta Asya’da başlayıp, farklı Türkmen gruplarıyla Anadolu’ya taşınan dokumacılık faaliyetleri her ne kadar günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik yapılmış olsa bile, bu topraklara yerleşen boy ve ailelerin kullandığı özgün malzeme, renk, motif ve desen anlayışıyla her biri sanat eseri niteliği kazanmıştır. Genellikle yapıldığı yörenin adı ile anılan, teknikten ziyade motif ve desen kurgularıyla birbirinden ayrılan dokumalar, kadim kültürümüzün Anadolu’ya yansıyan örnekleridir.
Türklerin Anadolu topraklarına girdikleri ilk günden itibaren, belli başlı dokuma merkezleri arasında daimî şekilde yerini koruyan Sivas halı ve düz dokuma yaygıları hakkında çok sayıda akademik çalışma yapılmış olmasına rağmen, yörük kültürünün hâkim olduğu Altınyayla ilçesi ile köylerine ait dokumacılığın anlatıldığı birkaç makale dışında bugüne kadar kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Gözden kaçtığı veya önem atfedilmediği için göz ardı edilen bu vb. yörelerin de araştırılarak, bulunan farklı dokuma örneklerinin yeni bilgiler eşliğinde literatüre kazandırılması, Türk Dokuma kültürünün daha iyi anlaşılması bakımından fayda sağlayacaktır.
Bu düşünceden hareketle, Sivas’ın Altınyayla ilçesi ve köylerinde sürdürdüğümüz araştırmalarda tespit ettiğimiz halı ve düz dokuma yaygılar, malzeme, teknik, tür, renk, motif ve desen özellikleri yönünden detaylı şekilde incelenerek, yörenin kültürel birikimine ait bilgiler eşliğinde kitapta ifade edilmeye çalışılacaktır.
 

Sivas, Altınyayla (Tonus) Yöresi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları isimli 253 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Ebru Subaşı tarafından yazılmış ve PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 15.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Sivas, Altınyayla (Tonus) Yöresi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.