Şiirin Sultanları Tezkire-i Ravzatu’s Selatîn pdf – Yandex indir

tarafından
6
Şiirin Sultanları  Tezkire-i Ravzatu’s Selatîn pdf – Yandex indir

Elinizdeki bu çalışma Türk devlet adamı ve şair Mevlânâ Emîrî-i Horâsânî’nin oğlu Fahrî-i Herevî’nin Farsça kaleme aldığı Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn üzerinedir. Müellifin sadece şiir söyleyen hükümdar ve devlet adamlarını konu edinen bu eseri içerik olarak hicrî onuncu asır ve öncesi dönemin tarihî, edebî, ilmî, içtimaî durumunu gelecek nesillere aktarmaktadır. Eserin devlet yöneticilerine (Özbek, Moğol, Timurlu, Irak, Rûm, Hindistan, vb.) tahsis edilmiş olması, başka kaynaklarda bulunmayan cihangir hükümdarların Türkçe şiirlerini içermesi, Selçuk Bey’in çocukları ve torunlarına dair bilgiler barındırması kitabı önemli kılan unsurlardandır. Mehmed Fuad Köprülü de esere dikkat çekerek Heratlı Fahrî’ye ait zengin içerikli bu tezkirenin önemine vurgu yapmış, Türk edebiyat ve tarih araştırmacılarının eser üzerine müstakil bir çalışma yapmadığına işaret etmiştir.
Muhteviyatı açısından hem edebî hem de tarihî bir kaynak olma özelliğini taşıyan ve orijinal bilgiler içeren bu mühim eser Sonay Ünal tarafından Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn: Şiirin Sultanları adıyla ilk kez tam metin olarak günümüz Türkçesine tercüme edilerek notlandırılmış ve ilim camiasına kazandırılmıştır.
 

Şiirin Sultanları Tezkire-i Ravzatu’s Selatîn isimli 232 sayfadan oluşan kitap ; Fahri-i Herevi tarafından yazılmış ve YEDİTEPE AKADEMİ yayınevinin 31.10.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Şiirin Sultanları Tezkire-i Ravzatu’s Selatîn pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.