Şeyh Bedreddin Torunu Hafız Halil’in“Haza Manakıbu Şeyh Bedrüddîn İbni Kaadıy İsrail” Kitabının Çözümlenmesinde Tire Ve Bedreddin Gerçeği pdf – Yandex indir

tarafından
8
Şeyh Bedreddin Torunu Hafız Halil’in“Haza Manakıbu Şeyh Bedrüddîn İbni Kaadıy İsrail” Kitabının Çözümlenmesinde Tire Ve Bedreddin Gerçeği pdf – Yandex indir

Bu eserin amacı Bedreddin’in yaşamı ile Tire arasındaki birincil ilişkiyi belgelemeye çalışmaktır.
Bedreddin için yazan yüzlerce tarihçi, akademisyen, araştırmacı tarafından yazılan kitaplarda onun Anadolu yaşamı hep eksik kalmıştır. Özellikle bu eksiklik Aydınoğlu Beyliği sınırları içinde önemli bir merkez olan Tire için de geçerlidir.
 
Bu nedenle kitabımı, “TİRE VE BEDREDDİN GERÇEĞİ” diye adlandırdım. Bedreddin’in plan, karar ve eylem merkezi Tire olmuştur.
 
Dönemin vakanüvisleri, yerli ve yabancı tarihçiler, Cumhuriyet dönemi tarih yazıcıları nedense Tire’yi sürekli gözden kaçırmışlardır, anlaşılır birdurum değildir bu. 
 
Bedreddin, yaşamı ve eylemleri nedeniyle çok konuşulan ve birbirinin zıddı çokça görüşün tartışıldığı tarihsel kişilerden biridir. Bedreddin hâlâ yeterince işlenmemiş bir gizdir, aydınlatılması gerekenboşluklarla dolu seçkin bir kişiliktir. Sol ve sağ cenahta Bedreddin hakkında yazanlar kendi fikri yapılarına göre felsefesini, düşüncelerini, eylemlerini bolca döktürmüşlerdir. Herkes onu kendine göre yazmış ve yorumlamıştır. Ancak, kaynak eksikliği XIV. ve XV. yüzyıllar konusunda kesin hükümler verilmesini engellemektedir. Osmanlı’ da XV. ve XVI. yüzyılda başlayan yazımlar, eski dönemlere ait anlatımlardan yapılan çıkarsamalarla oluşturulmuştur. Onun için çözümlenememiş bir tarih kişisidir Bedreddin. 
 

Şeyh Bedreddin Torunu Hafız Halil’in“Haza Manakıbu Şeyh Bedrüddîn İbni Kaadıy İsrail” Kitabının Çözümlenmesinde Tire Ve Bedreddin Gerçeği isimli 310 sayfadan oluşan kitap ; Salih Gözek tarafından yazılmış ve DORLİON YAYINEVİ yayınevinin 27.10.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Şeyh Bedreddin Torunu Hafız Halil’in“Haza Manakıbu Şeyh Bedrüddîn İbni Kaadıy İsrail” Kitabının Çözümlenmesinde Tire Ve Bedreddin Gerçeği pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.