Şerhu Mîzani’l-Edeb liş’Şeyh Muhammed Mîrek et-Taşkendî (Dirase ve Tahkîk) pdf – Yandex indir

tarafından
5
Şerhu Mîzani’l-Edeb liş’Şeyh Muhammed Mîrek et-Taşkendî (Dirase ve Tahkîk) pdf – Yandex indir

Bu çalışmada, X. yüzyıl âlimlerinden Muhammed Mîrek et-Taşkendî’nin (ö. 980/1613( ‘Ucâletü’l-Beyân adlı eserinin incelenmesi ve tahkiki yapılmaktadır.
 
Eser, yine X. yüzyıl dönemine ait ‘İsâmüddîn el-İsferâyînî’nin) ö. 945/1538( nahiv, sarf ve belagat ilimlerini anlatan Mîzânü’l-Edeb adlı kitabının bir açıklamasından ibarettir. Çalışma Arap dilinin gömülü hazinelerinden birini ortaya çıkarmaktır. Arapça ilimlerin anlaşılmasın katkı sağlamak ve o dönemdeki Arapça nahiv, sarf ve belagat derslerinin yöntem ve günümüze kadar olan gelişimleri hakkında bir fikir vermesi gayesiyle ortaya konmuştur.
 
تناولنا في هذا الكتاب حياة علم من أعلام القرن العاشر الهجري وهو محمد ميراك الطشقندي أو الطاشكندي المتوفى سنة 980 للهجرة، ولعل حياته لم تحظ بدارسة وافية لحقها، على الأقل في منظورنا، كما قمنا بدارسة وتحقيق كتابه شرح ميزان الأدب للإسفراني المتوفى سنة 945 هـ، رحمهما الله. والله من وراء القصد.
 

Şerhu Mîzani’l-Edeb liş’Şeyh Muhammed Mîrek et-Taşkendî (Dirase ve Tahkîk) isimli 608 sayfadan oluşan kitap ; Ahmad Turki Alali tarafından yazılmış ve DBY YAYINLARI yayınevinin 15.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Şerhu Mîzani’l-Edeb liş’Şeyh Muhammed Mîrek et-Taşkendî (Dirase ve Tahkîk) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.