Şerhu’l-Camii’s-sagir (I-II Takım Ciltli ) Şemsüleimme es-Serahsî (ö. 483/1090) pdf – Yandex indir

tarafından
8
Şerhu’l-Camii’s-sagir (I-II Takım Ciltli )  Şemsüleimme es-Serahsî (ö. 483/1090) pdf – Yandex indir

Şemsüleimme es-Serahsî (ö. 483/1090) Orta Asya Mâverâünnehir Hanefî fakihlerinin en önemli temsilcilerinden biridir. Mezhebin kurucu imamlarından rivayet bulunmayan fıkhî meseleler hakkında Hanefî mezhebi içinde içtihat edebilen âlimler arasında sayılmaktadır. Serahsî’nin bu eseri, Hanefî mezhebinin kurucu imamlarından birisi olan Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) mezhep literatüründe “zâhirü’r-rivâye” olarak tanınan eserleri arasında yer alan el-Câmiu’s-sagīr üzerine yapılmış bir şerh çalışmasıdır.
Serahsî, eserlerinin çoğunda olduğu üzere Şerhu’l-Câmii’s-sagīr’i de hapisteyken öğrencilerine yazdırmıştır. Bilinen diğer el-Câmiu’s-sagīr nüshalarından hiçbiri İmam Muhammed’in tertibini yansıtmazken, Serahsî’nin bu eseri İmam Muhammed’in orijinal tertibine sadık kalarak şerhetmiş olması onun şerhine ayrı bir önem kazandırmaktadır.
 

Şerhu’l-Camii’s-sagir (I-II Takım Ciltli )
Şemsüleimme es-Serahsî (ö. 483/1090) isimli 1250 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve İSAM / İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ yayınevinin 29.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Derin Korku pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Derin Korku indir, Derin Korku oku ve Derin Korku pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Şerhu’l-Camii’s-sagir (I-II Takım Ciltli ) Şemsüleimme es-Serahsî (ö. 483/1090) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.