Şerh-i Manzûme-i İshak Efendi (Şerhu Nazmi’l-Le‘Âlî) (İnceleme-Metin) pdf – Yandex indir

tarafından
2
Şerh-i Manzûme-i İshak Efendi (Şerhu Nazmi’l-Le‘Âlî) (İnceleme-Metin) pdf – Yandex indir

Nazmü’l-Le‘âlî, yazıldığı dönemden sonraki zamanlara kadar ehemmiyetini korumuş, ilim meraklıları arasında değer gören bir yere sahip olmuştur. Eserin elden ele, dilden dile dolaştığı kaynaklarda ifade edilen bilgiler arasındadır. Ayrıca manzumenin çeşitli kütüphanelerde 70’ten fazla nüshasının bulunması, farklı zamanlarda üzerine Türkçe ve Arapça şerhlerin yazılması, eserin ne derece mühim olduğunun göstergelerindendir. Manzumenin şerhini yapanlardan birisi Muhammed Râ’if Efendi’dir (öl. 1265/1849). Döneminin âlim ve şairlerinden kabul edilen Râ’if Efendi’nin manzum mensur çok sayıda eser kaleme aldığından bahsedilse de bugüne kadar yalnızca Dîvân’ına ulaşılabilmiştir. Kimi kaynaklarda diğer eserlerinin kayıp olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışmayla ele aldığımız şerh ise Râ’if Efendi’ye ait olduğunu düşündüğümüz mensur eserlerden birisi olan Şerhu Nazmi’l-Le‘âlî’dir. Burada şârih, Nazmü’l-Le‘âlî’nin beyitlerini detaylı olarak ele almış ve kendi bilgi birikimini yansıtarak açıklama yoluna gitmiştir. Elinizdeki bu kitapta ilgili şerhin dil ve imlâ özelliklerinin yansıtılması yanında muhtevasının detaylı olarak incelemesini bulacaksınız. Bu çalışma ile Türk edebiyatının önemli akaid manzumelerinden biri üzerine yapılan dikkate değer bir şerh, ilgililerin istifadesine sunulmuştur.
 

Şerh-i Manzûme-i İshak Efendi (Şerhu Nazmi’l-Le‘Âlî) (İnceleme-Metin) isimli 284 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Ömer Faruk Güler tarafından yazılmış ve SON ÇAĞ YAYINLARI-AKADEMİK yayınevinin 07.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Şerh-i Manzûme-i İshak Efendi (Şerhu Nazmi’l-Le‘Âlî) (İnceleme-Metin) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.