Şemsî-İ Bağdadî Ve Manzaru’l-Ebrar Mesnevîsi (İnceleme-Metin-Tercüme) pdf – Yandex indir

tarafından
4
Şemsî-İ Bağdadî Ve Manzaru’l-Ebrar Mesnevîsi  (İnceleme-Metin-Tercüme) pdf – Yandex indir

Kültürel mirasımızın bir bölümü sözle, bir bölümü ise taş veya kâğıt üzerine yazılan yazılar vasıtasıyla günümüze kadar ulaşabilmiştir. Kültür ve medeniyet aktarımı amacıyla kullanılan yazılı materyal içerisinde yazma eserlerin ayrı bir yeri vardır. Yazma eserler, tarih, bilim, sanat ve edebiyat gibi alanlarda bizlere ışık tutan ve bu ışığı gelecek nesillere aktaran kültür ve medeniyet hazineleridir. Yazma eser ihtiva eden kütüphanelerin tozlu raflarındaki bu hazineleri gün yüzüne çıkararak ilim dünyasına tanıtmak ve bu alanda çalışmalar yapmak hiç Şüphesiz büyük önem taşımaktadır. Zira bu sayede önceki dönemlerde yaşamış düşünce dünyamızın mimarları olan âlimlerin eserleri gelecek nesiller tarafından okunabilecek ve onlardan isti-fade edilebilecektir.
Bu bağlamda, hazırladığımız bu çalışmada X/XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti hâkimiyetinde giren Bağdat‘ta yaşamış Şairlerden Şemsî-i Bağ-dâdî‘nin Manzaru‘l-Ebrâr adlı Farsça mesnevîsi incelenmiş, eserin Farsça metni yayımlanmaya hazır hâle getirilmiş ve Türkçeye tercümesi yapılmıştır.
 

Şemsî-İ Bağdadî Ve Manzaru’l-Ebrar Mesnevîsi (İnceleme-Metin-Tercüme) isimli 456 sayfadan oluşan kitap ; Mehmet Enes Temiz tarafından yazılmış ve PALET YAYINLARI yayınevinin 29.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Şemsî-İ Bağdadî Ve Manzaru’l-Ebrar Mesnevîsi (İnceleme-Metin-Tercüme) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.