Sakin Şehir Hizmetleri ve Yerel Kalkınma pdf – Yandex indir

Sakin Şehir Hizmetleri ve Yerel Kalkınma pdf – Yandex indir

Küreselleşme ile birlikte insan yaşamı, kültürü, giyimi, yemekleri, çeşitli dönüşümlere uğramış, artık hızlı bir yaşam şekli ile birlikte unutulan değerlerin korunması gerektiği anlayışı ortaya çıkmıştır. Pandemi süreci ile halkın doğayı tercih etmesi, toplu hâlde değil bireysel hâlde tatil yapma istekleri nüfusun az olduğu alanlar olarak karşımıza çıkan Sakin Şehirlere yönelmeye sebep olmuştur. Bu süreçte Sakin Şehir alanlarında nüfus yoğunluğunun artması, hijyen ve çevre kirliliğine yönelik önlemlerin çoğaltılması her türlü iş birliği hareketini de beraberinde getirmekte, kalkınmaya dair yapılması gerekenleri daha da önemli kılmaktadır. Hem kamu sektörü hem özel sektör hem de sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirecekleri çalışma ve önlemler sürecin daha hızlı atlatılmasında ve bu bölgelerdeki hareketliliğin ortaya çıkarmış olduğu olumsuzlukların önüne geçilmesinde oldukça önemlidir. Sakin Şehir hizmetlerinin kalkınmaya yönelik etkisinin ele alındığı bu kitapta; “Sakin Şehir hareketi”, “sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir turizmde yerel kalkınma kavramları ve boyutları”, “dünyada ve Türkiye’de Sakin Şehir uygulamaları”, “Türkiye’de Sakin Şehir olanakları ve aktörleri” konuları ele alınmıştır. Çalışmada, Türkiye’deki Sakin Şehirler arasından Yalvaç’a yönelik olarak halkın Sakin Şehir hizmetlerinin ekonomik, sosyokültürel boyutuna ilişkin beklentileri ve kalkınmaya ilişkin durumlar ölçülmeye çalışılmıştır.

Akademisyenler, öğrenciler ile kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları gibi uygulayıcılar için kitabın yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
 

Sakin Şehir Hizmetleri ve Yerel Kalkınma isimli 142 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 03.01.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Sakin Şehir Hizmetleri ve Yerel Kalkınma pdf – Yandex indir - PDF indir