Sahabenin Mal ve Servete Bakışı (Ebû Zer el-Gıfarî Örneğinde) pdf – Yandex indir

tarafından
5
Sahabenin Mal ve Servete Bakışı (Ebû Zer el-Gıfarî Örneğinde) pdf – Yandex indir

Bu kitap, giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın konusu, önemi ve amacı, konunun metodu ve kaynakları açıklanmaya çalışılmıştır.
Birinci bölümde mal ve servet kavramı, iktisadî hayatta mal ve servetin yeri, beşerî sistemlerde mal ve servete bakış, dinlerde mal ve servet, Kur’an’da mal, hadislerde mal konuları üzerinde durulmuştur.

Çalışmanın ana bölümünü oluşturan ikinci bölümde sahâbe içerisinde mal ve servet hakkındaki görüşleriyle ön plana çıkmış olan Hz. Ebû Zer el-Gıfârî’nin hayatı farklı yönleriyle ele alınmış ve hakkında yapılan çalışmalar incelenmiştir. ‘Sahâbe dönemi mal ve servete bakış’ ana başlığı altında da sahâbenin mal ve servete bakışını etkileyen sosyo-kültürel, bireysel ve ekonomik, dinî faktörler, sahâbenin mal ve servete yaklaşımı, sahâbe dönemi para hareketleri, sahâbenin kenz hakkındaki görüşleri ve bu fikirlerin sonraki nesiller üzerindeki yansımaları irdelenmiştir.
 

Sahabenin Mal ve Servete Bakışı (Ebû Zer el-Gıfarî Örneğinde) isimli 130 sayfadan oluşan kitap ; Said Kobak tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 14.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Sahabenin Mal ve Servete Bakışı (Ebû Zer el-Gıfarî Örneğinde) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.