Sağlık Harcamalarını Artıran Faktörler pdf – Yandex indir

tarafından
5
Sağlık Harcamalarını Artıran Faktörler pdf – Yandex indir

Toplumların huzur ve mutlulugunu sağlayabilmek ve koruyabilmek, sağlıklı bireylerin varlığı ile doğrudan ilişkilidir. Toplumun sağlığını korumak amacıyla yapılan her türlü harcama sağlık harcamalarını oluşturmaktadır. Sağlık harcamalarının belirleyicileri, nüfus oranı, yaşam süresi, eğitim düzeyi, kentleşme, sağlık alanında yaşanan teknolojik gelişmeler, sosyal değer yargıları, kişi basına düşen gelir ve politik değişimler olarak belirtilmektedir. Sağlık harcamalarındaki artış sonrası sağlık finansmanı yönetimi, ülkelerin ekonomik politikalarının en önemli bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Sağlık harcamalarında izlenen finansman yönteminin kapsamı, ülkeden ülkeye farklılık gösterse de, bu harcamaların önemli sosyal ve ekonomik sonuçları bulunmaktadır. Türkiye’nin sabit fiyatlarla sağlık harcamaları yıllık ortama %6,8 artış göstermiştir. Bir yandan sosyal devlet anlayışında yaşanan gelişmeler, bir yandan da ekonomi, eğitim ve teknoloji alanlarında meydana gelen ilerlemeler sağlık harcamalarında artış yaşanmasına sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalarda sağlık harcamalarındaki artışa etki eden faktörler genel olarak; nüfus artısı ve nüfustaki yaslanma, kişi başına düşen gelirdeki artış, teknolojik ve tıbbi ilerlemeler, sağlık hizmetlerindeki fiyat hareketleri, eğitim seviyesi ve sağlık bilincinin gelişmesi, kentleşme, sigorta sisteminin yaygınlaşması ve sosyal değer yargılarındaki değişiklikler olarak gösterilmektedir. Yaptığımız analize son dönemdeki sağlıkta reform çalışmaları ve göç etkisi de dahil edilerek Türkiye’ye özgü bir çalışma ortaya çıkarılmıştır.
 

Sağlık Harcamalarını Artıran Faktörler isimli 174 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Savaş Yılmaz tarafından yazılmış ve HİPER YAYIN yayınevinin 01.02.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Sağlık Harcamalarını Artıran Faktörler pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.