Sağlık – Bilim 2023: Hemşirelik IV pdf – Yandex indir

tarafından
4
Sağlık – Bilim 2023: Hemşirelik IV pdf – Yandex indir

İçindekiler
 
Sharentıng Ne Kadar Paylaşmalıyız?
Emre Usta, Ümran Çevik Güner, Mukaddes Demir Acar, Birgül Vural
 
İklim Değişikliği Ve Hemşirelik
Merve Çakar
 
Afet Yönetimi Ve Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü
Salime Üçel, Adile Tümer
 
Palyatif Bakımda Güncel Hemşirelik Yaklaşımı
Abdulsamed Kaya, Kamber Sümer
 
Türkiye’de Ve Dünyada Palyatif Bakım Hizmetlerinde Tarihsel Süreç Ve Son Gelişmeler
Ecem Çiçek Gümüş
 
Evde Bakım Ve Evde Bakım Hemşireliği Standartları
Nesrin İlhan
 
Adölesanların Üreme Sağlığı Ve Hemşirelik Yaklaşımı
Sema Üstgörül
 
Postmenopozal Kadınlarda Sarkopeni Bakımı
Feyza Demir Bozkurt, Ebru Bulut
 
Nöroşirürjide Ağrı Yönetimi Ve Güncel Yaklaşımlar
Eda Polat
 
Kemoembolizasyon Uygulamasında Cerrahi Hemşiresinin Sorumlulukları
Melike Pehlivan
 
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Takibinde Mobil Sağlık Uygulamaların Kullanımı
Neşe Özdemir
 
Basınç Yaralanması Ve Bakım Yönetimi
Nadiye Barış Eren
 
Nazal Kanül Kullanılan Prematüre Bebeklerde Nazal Septum Hasarı
Hale Uyar Hazar, Esin Uzar Akça
 
İntrapartum Dönem Duygu Durum Değişikleri Ve Anne-Bebek Bağlanması
Ayşegül Muslu, Şeyma Kilci Erciyas
 
Nörogelişimsel Bozukluğa Sahip Adölesanların Ebeveynlerinde İçselleştirilmiş Damgalanma, Fonksiyonel Olmayan Tutumlar, Otomatik Düşünceler
Sümeyra Temen, Hülya Kök Eren
 
Ceza İnfaz Kurumlarında Kalan Çocukların Yaşadıkları Sorunlar Ve Yaklaşım
Özlem Öztürk Şahin, Zeynep Aközlü, Yeliz Taşdelen
 
Sinema Terapi Ve Psikiyatride Kullanımı
Cemile Fındık
 
Müzik Terapinin Hemşirelik Bakımındaki Yeri Ve Semptom Yönetiminde Kullanımı
Kamuran Cerit, Hafize Aydemir
 
Hemşirelik Bakış Açısıyla Aromaterapinin Kanser Hastalrında Uyku Ve Anksiyete Üzerine Etkileri
Hacer Aslan, Filiz Ersöğütçü
 
Yeme Bozuklukları Ve Hemşirelik Yaklaşımı
Dılşa Azizoğlu Keleş
 
Yaşlılarda Malnütrisyon
Dilek Karaman
 
Ortopedi Hastalarında Transisyonel Bakımın Etkisinin Değerlendirilmesi: Sistematik Derleme
Ayla Güllü, Betül Tosun
 
Kanser Hastalarında Ağrıya Yönelik Yapılan Hemşirelik Tezlerinin İncelenmesi
Melek Yeşil Bayülgen, Zeliha Yaman
 

Sağlık – Bilim 2023: Hemşirelik IV isimli 334 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Öğr Üyesi Hale Uyar Hazar tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 27.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Sağlık – Bilim 2023: Hemşirelik IV pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.