Rusça Metin İncelemeleri pdf – Yandex indir

tarafından
2
Rusça Metin İncelemeleri pdf – Yandex indir

Bu çalışmada; Rusça öğrenen bireylerin okuma, konuşma becerilerinin yanı sıra sözcük dağarcıklarını geliştirme ve öğrenilen dil bilgisi konularını pekiştirmelerine yönelik metinler ve alıştırmalar bulunmaktadır. Kitapta seçilen metinler; temel, orta ve ileri düzey olmak üzere üç ana başlık altında sınıflandırılarak Rusça hazırlanmıştır. Metinlerin seçiminde kültürel konular ön plana çıkartılmıştır. Rusların tarihini, coğrafyasını, sanatını ve edebiyatını konu alan metinlerle öğrencinin öğrendiği bu dile ait kültürel ögeleri tanıyabilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca metinde geçen birtakım sözcük, kalıp ifade, deyim ya da atasözlerinin Türkçe karşılıkları, kutucuklar eklenerek verilmiştir.

Çalışmada, her metnin sonunda konuyla ilintili soru-cevap kısmı ve gramer bilgisini ölçmeye yönelik alıştırmalar bölümü bulunmaktadır. Günlük hayatta kullanılan ifadelerin yer aldığı metinlerle birlikte Rus dilini, tarihini, sanatını ve edebiyatını öğretecek metinler ile A. Puşkin, M. Lermontov, L. Tolstoy, M. Bulgakov, A. Blok gibi Rus edebiyatının önemli yazarlarının kaleme aldığı eserlerden bölümler, metinlerin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca çalışmada, Türk edebiyatından şiirlerin Rusçaya çevirisi sunularak öğrencilerin şiir çevirisi yapma konusunda deneyim kazanması amaçlanmıştır.

Bu kitap; Rus dili ve edebiyatı, Rusça mütercim tercümanlık bölümlerindeki sözlü anlatım, üslupbilim, okuma, konuşma, metin analizi gibi birçok dersin içeriğine uygun olarak hazırlanmıştır. Rus dili ve edebiyatı bölümleri başta olmak üzere Rusçayla ilgilenen bireylerin istifade edebileceği bu çalışmanın, ülkemiz için faydalı bir kaynak olmasını umut ediyoruz.
 

Rusça Metin İncelemeleri isimli 468 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 18.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Rusça Metin İncelemeleri pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.