Riyazü’s Salihin (Tek Cilt – İthal Kağıt) pdf – Yandex indir

tarafından
10
Riyazü’s Salihin (Tek Cilt – İthal Kağıt) pdf – Yandex indir

İslâm’ın iki ana kaynağı Kur’an-ı Kerim ve hadislerdir. İslâm âleminde neşredilmiş muhtelif hadis kitapları vardır. İslâm âlimlerinin üzerinde ittifak ettikleri hadis kitaplarından birisi de Riyazü’s Salihîn adlı kitaptır. Büyük hadîs âlimi, Sahih-i Müslim’in sarihi merhum İmam-ı Nevevî hazretlerinin hazırladığı bu kıymetli eser, bütün Müslümanların başucu kitabı halindedir. Muhtelif baskıları ve şerhleri yapılan bu eseri halkımızın hizmetine arz etmenin bahtiyarlığını idrak ediyoruz. Kur’an-ı Kerim’den sonra en yüce kaynak olan nübüvvet pınarından akan ilim ve irfan nurlarından halkımızın nasiplenmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda yayınevimiz gereken gayretin azamîsini yerine getirmiştir. Bu susuzluğun giderilmesindeki katkılarımız bizlere manevî bir haz bahşetmektedir. Yıllar boyu ülkemizin îman talebelerinin ellerinden bırakmadığı bu peygamber armağanını tercüme edip müslüman halkın hizmetlerine sunmak kolay bir iş değildir. Büyük bir çaba, gayret ve özveri ister. Ayrıca bu işe ehil olmak da lâzımdır. Biz de işi ehline tevdi etmek idraki ile çağımız âlimlerinden merhum A. fikri Yavuz Hoca efendinin kontrolü altında çalışmalarımızı sürdürdük. Eserin ortaya çıkarılmasıyla da ne kadar isabet ettiğimizi anlamış bulunuyoruz.
Mevlüt KARACA
 

Riyazü’s Salihin (Tek Cilt – İthal Kağıt) isimli 1424 sayfadan oluşan kitap ; İmam Nevevi tarafından yazılmış ve HİSAR YAYINLARI yayınevinin 02.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Anadolu’yu Yurt Yapan Komutan Sultan Alparslan / Türk İslam Büyükleri 19 pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Anadolu’yu Yurt Yapan Komutan Sultan Alparslan / Türk İslam Büyükleri 19 indir, Anadolu’yu Yurt Yapan Komutan Sultan Alparslan / Türk İslam Büyükleri 19 oku ve Anadolu’yu Yurt Yapan Komutan Sultan Alparslan / Türk İslam Büyükleri 19 pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Riyazü’s Salihin (Tek Cilt – İthal Kağıt) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.