Rivayetlere Yaklaşımda İstismar Edilen Usul: Hadislerin Kur’an’a Arzı pdf – Yandex indir

tarafından
4
Rivayetlere Yaklaşımda İstismar Edilen Usul: Hadislerin Kur’an’a Arzı  pdf – Yandex indir

Hadis sahasıyla ilgili vazedilen kaideler bütününün hususen zamanımız açısından- en mühim olanlarından biri de “arzu’l – ehâdîs ale’l Kur’ân”dır. Ulema bu kaide zımnında hadis diye nakledilen bazı rivayetleri tenkide tabi tutmuştur. Bunu adeta fırsat telakki eden Sünnet münkirleri de bu kaide üzerinden sahih rivayetleri bile reddedebilme sapkınlığına meylederek ilgili kaideyi tahrif etmiş, başka bir deyimle manipüle etmiştir.
Bize ait kavramların taşıdıkları manalar ile muhafazası en mühim vazifelerimizden olduğu için, bugün hadisleri Kur’ân’a arz etme başlığı altında icra edilen bu manipülasyonun sahteliğini ve kaidenin gerçek veçhesiyle nasıl işlemesi gerektiğini ortaya koymak istedik. Bu anlamda elinizdeki eser, Kur’an – Sünnet bütünlüğü, hadisin Kur’ân’a muhalif olup olmayacağı, sahabede hadislerin Kur’ân’a arz ediliş örnekleri, muhaddislerce bu kaidenin nasıl telakki edildiği, dört mezhepte arzu’l-ehâdis ale’l Kur’ân’ın nasıl ele alındığı ve modern dönem arz usulünün çarpıklığı ve Hanefîler’deki arz usulüyle hiçbir ilgisinin olmadığı gibi meseleler üzerinde durmaktadır.
 
 

Rivayetlere Yaklaşımda İstismar Edilen Usul: Hadislerin Kur’an’a Arzı isimli 120 sayfadan oluşan kitap ; Ömer Faruk Korkmaz tarafından yazılmış ve DİRAYET YAYINLARI yayınevinin 07.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Şeytanın Hileleri ve Tedavi Yolları pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Şeytanın Hileleri ve Tedavi Yolları indir, Şeytanın Hileleri ve Tedavi Yolları oku ve Şeytanın Hileleri ve Tedavi Yolları pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Rivayetlere Yaklaşımda İstismar Edilen Usul: Hadislerin Kur’an’a Arzı pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.