Risaleler pdf – Yandex indir

tarafından
10
Risaleler pdf – Yandex indir

Bu kitapta Hüseyin Vassâf Efendi’nin üç risâlesi (Risâle-i Salâhiyye, Risâle-i Müştâkiyye ve Risâle-i Hayriyye) yayına hazırlanmıştır. Hüseyin Vassâf’ın hemen her vesile ile hayatı, eserleri ve fikirlerinden söz ettiği Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî) hakkındaki şu sözleri niçin Risâle-i Salâhiyye isminde müstakil bir eser verdiğini ortaya koymaktadır: “Hazret-i Salâhaddîn’in henüz derece-i kemâlâtı takdir olunamamıştır. Cidden ve hakikaten eâzım-ı ricalullahtan ve kemal derece mestûrîndendir. Âsâr-ı aliyyesini mütalaa ettikçe insan uluvv-ı makamına hayran olmaktadır.” Hüseyin Vassâf’ın bir diğer risâlesi de Bitlisli Şeyh Muhammed Müştâk-ı Kādirî Efendi (v. 1831) hakkında kaleme aldığı Risâle-i Müştâkiyye’dir. Aslında bu risâle farklı nüshalar esas alınarak iki kez yayınlanmıştır. Ne yazık ki yapılan bu iki çalışmada da birçok okuma hatası ve eksiklik mevcuttur. Bu sebeple eserin üçüncü kez yeniden yayınlamasına gerek duyulmuştur. Son olarak Hüseyin Vassâf’ın hacim bakımından çok küçük olmakla beraber kütüphanede ayrı bir eser olarak bulunan ve şimdiye kadar yayınlamamış Risâle-i Hayriyye’si de elinizdeki kitaba ilave edilmiştir. Hüseyin Vassâf bu risâlede, Beşiktaş’taki Yahyâ Efendi Dergâhı post-nişînlerinden Şeyh Muhammed Nûrî Şemseddîn Efendi’nin (v. 1863) torunu ve aynı tekkede 58 sene post-nişîn olan Hasan Hayri Efendi (1847-1919), oğlu Mustafa Neş’et Bey (d. 1869) ve diğer zevat hakkında bilgi vermektedir
 

Risaleler isimli 143 sayfadan oluşan kitap ; Osmanzade Hüseyin Vassaf tarafından yazılmış ve HİKEMİYAT yayınevinin 20.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Hz. Muhammed Tolstoy’un İslam Peygamberi İle İlgili Kayıp Risalesi pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Hz. Muhammed Tolstoy’un İslam Peygamberi İle İlgili Kayıp Risalesi indir, Hz. Muhammed Tolstoy’un İslam Peygamberi İle İlgili Kayıp Risalesi oku ve Hz. Muhammed Tolstoy’un İslam Peygamberi İle İlgili Kayıp Risalesi pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Risaleler pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.