Ramûzü’t-Tahrîr Ve’t-Tefsîr (3 Cilt) pdf – Yandex indir

tarafından
8
Ramûzü’t-Tahrîr Ve’t-Tefsîr (3 Cilt) pdf – Yandex indir

يُنشر كتابنا الثاني هذا ”راموز التحرير والتفسير“ للطف الله بن محمد الأرضرومي (ت. ١٢٠٢هـ /١٧٨٨م) ضمن سلسلة ”مشروع نشر آثار المفسرين العثمانيين“ الذي بدأناه في دار نشر جامعة ابن خلدون لتقديم النصوص المحققة لتفاسير القرآن الكريم التي ألفها علماء عثمانيون في العصور المختلفة عبر البلاد العثمانية. وكان الكتاب الأول في السلسلة هو” غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني“ (٢٠١٩) للعالم العثماني الكبير والمفتي المُلَّا كُورَاني (ت. ٨٩٣هـ/١٤٨٧م)، شيخ محمد الفاتح.
İbn Haldun Üniversitesi Yayınları olarak hazırladığımız bu eser, Osmanlı coğrafyasının tamamında, çeşitli dönemlerde, Osmanlı âlimleri tarafından telif edilmiş tefsirlerin tahkikli neşirlerinin okuyucuyla buluşturulması gayesini taşıyan “Osmanlı Müfessirleri Neşir Projesi” kapsamında yayınlanan ikinci eserdir. Serinin ilk neşri Fatih Sultan Mehmed’in hocası, büyük Osmanlı âlimi ve müftüsü Molla Gürânî’ye ait (ö. 893/1488) Ġāyetü’l-emânî fî tefsîri’l-kelâmi’r-rabbânî (2019) isimli tefsir idi. Serinin ikinci neşri olarak Lutfullah b. Muhammed el-Erzurûmî’ye (ö. 1202/1788) ait Râmûzü’t-Tahrîr ve’t-Tefsîr isimli eseri okuyucuya sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.
 

Ramûzü’t-Tahrîr Ve’t-Tefsîr (3 Cilt) isimli 2128 sayfadan oluşan kitap ; Lutfullah b. Muhammed el-Erzurûmî tarafından yazılmış ve İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI yayınevinin 22.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Ramûzü’t-Tahrîr Ve’t-Tefsîr (3 Cilt) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.