Prekarya Küresel Kapitalizmin Tutunamayanları pdf – Yandex indir

tarafından
5
Prekarya  Küresel Kapitalizmin Tutunamayanları pdf – Yandex indir

Bu kitap; Guy Standing’in Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf (2011) adlı çalışmasında odağına aldığı ve genel hatları ile prekaryanın ne olduğu ve kimleri kapsadığı sorularını merkezine almakta ve çağdaş toplumda artık bu soruların cevap bulduğunu iddia etmektedir. Neden tehlikeli olduğu kısmı ise pek tabi prekaryanın küresel bir oluşum olduğu fikrinden kaynaklanmaktadır. Bu düşünceden hareketle, prekaryayı küresel bir aynılar toplumu ve ortak hisler sınıfı olarak ele alan çalışmamız, bu aynılıkta nelerin benzer olduğuna da ışık tutmaktadır. Bu veçhede, kitabımız prekaryanın bugün neyi temsil ettiği ve kimleri kapsadığı fikri ile başlayarak emeğin dönüşümü, sınıfsal yapıda yaşanan kırılma ve esneklik başka bir deyişle sınıfsızlık mottosu, prekaryanın nasıl bir kamusallık taşıdığı ve bu kamusallıkta kaygı ve risklerin ne derece önemli olduğu temel fikirleri üzerine temellenmiştir.
 

Prekarya Küresel Kapitalizmin Tutunamayanları isimli 180 sayfadan oluşan kitap ; Abdulbaki Kınsün tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 08.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Prekarya Küresel Kapitalizmin Tutunamayanları pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.