Populasyon Genetiği ve Kantitatif Genetik pdf – Yandex indir

tarafından
9
Populasyon Genetiği ve Kantitatif Genetik pdf – Yandex indir

Bu kitabın gayesi, bitki ve hayvan ıslahının dayandığı Populasyon Genetiği ve Kantitatif Genetik teorisine ilişkin bilgileri vermektir. Islahta başvurulan çeşitli yollardan, sun’i mutasyon ve bu yolla ploidi ıslahı, doku kültürü, çelik ve aşılama gibi bazılarında bu kitabın verdiği bilgilere gerek duyulmaz. Ancak bu yollarla elde edilen materyali diğerleriyle karşılaştırırken de bu kitaptaki bilgiler bir şekilde gerekecektir.

İstatistik terminolojisi ile söylenecek olursa populasyon genetiğinin konusu, populasyonlarda gözlenen varyasyon ve bu varyasyonun sebepleridir. Başlangıçta populasyon genetiğinin konuları içinde ele alınan sürekli varyasyon yani kantitatif olarak nitelenen karakterlerin fenotipik varyasyonu ve unsurları giderek kantitatif genetik olarak ayrışan bir alan hâline gelmiştir. Böyle karakterlerin fenotipik tezahüründe etkili olduğu varsayılan birçok lokustaki genlerin frekansları, çok değişkenli kesikli dağılımların bir uygulamasıdır. Dolayısı ile populasyon genetiği teorisi, kantitatif karakterleri determine eden gen kombinasyonlarının (gametlerin) ve bunların birleşmesinden ortaya çıkan genotiplerin (zigotların) frekanslarını, bu genlerin birlikte dağılımını da ele alır, ancak bunların ampirik olarak gözlenmesi mümkün değildir. Elinizdeki kitap, bu iki disiplin ayırt edilerek tertiplenmiştir.

Kitabın bu hâliyle, bitki ve hayvan ıslahı ile uğraşanlar yanında, populasyon genetiği ve kantitatif genetiğin ilgili olduğu her alanın mensuplarına yararlı olacağını ümit ediyorum. Bu hâliyle genetik hastalıkların dağılımı ile uğraşan tıbbi genetikçilere ve veteriner hekimlere, biyolojik mücadele uzmanlarına, sosyoloji ve antropoloji uzmanlarına, kriminoloji dalında çalışan hukukçulara ve güvenlikçilere, biyolojinin bir disiplini olan evolusyon ile ilgilenenlere de yararlı olacaktır. Özetle hangi meslekten olursa olsun, “her seviyeden canlı populasyonlarının genetik farklılık ve benzerliklerini, bunların muhtemel sebeplerini” çalışanlar, bu kitapta kendilerine yararlı bilgiler bulabilirler.
 

Populasyon Genetiği ve Kantitatif Genetik isimli 222 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Orhan Kavuncu tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 26.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Populasyon Genetiği ve Kantitatif Genetik pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.