Poetik Varlık pdf – Yandex indir

tarafından
1
Poetik Varlık pdf – Yandex indir

Yücel Kayıran, deneme-inceleme yazılarını bir araya getiren Poetik Varlık’ta, “Modern Türk Şiirinin Neliği Üzerine Bir Soruşturma”, “60’lara Doğru; Ahmet Oktay ve…”, “Cumhuriyet’in İlk Kadın Şairi: Gülten Akın” ve “Poetik Varlık” ana başlıkları altında, “materyalist bir kavga; idealist tutuma, yani gerçekliğin ve olguların, fikirler ve ideolojiler uğruna feda edilmesine karşı bir savaş” diye tanımladığı özgün bir şiir okumasının yolunu açıyor: Tevfik Fikret ve Yahya Kemal’den Melih Cevdet Anday’a, Ahmet Oktay ve Metin Altıok’tan Gülten Akın’a; Garip’ten İkinci Yeni’ye, “felsefi şiir”den “İslami şiir”e; modern Türk şiirinin neliğinden eleştiri sorunsalına ve “poetik varlık”ın kavramsal çerçevesine uzanan çizgide, ayrı ayrı eserler olarak da okunabilecek dört ana bağlama dair düşüncelerini şiir okurlarına sunuyor.  
 
Şiirin dile getirdiği varlık kavramı, imgesi teolojinin ve felsefenin varlık kavramından farklıdır. (…) Buradaki temel iddia, şiirdeki varlık ile teoloji ve felsefedeki varlığın aynı türden olmadığını dile getirir. Şiir, insanın oluş halindeki bireyselliğinin, acemilik ile deneyim arasındaki gerilim halinin, badire ve yokolma anıyla yüz yüze gelme durumunda varlığını koruyabilmiş, bu vesileyle varoluşunu hissetmiş olmanın varlığını dile getirir, ki buna poetik varlık diyorum.
 

Poetik Varlık isimli 608 sayfadan oluşan kitap ; Yücel Kayıran tarafından yazılmış ve EVEREST YAYINLARI yayınevinin 12.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Poetik Varlık pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.