Plotinos Tanrı, Ruh ve Mit pdf – Yandex indir

tarafından
14
Plotinos  Tanrı, Ruh ve Mit pdf – Yandex indir

Elinizdeki kitap, Fransız filozof Henri Bergson’un Plotinos üzerine verdiği derslerden oluşmaktadır. Eser, Antik filozof Plotinos’un hayatı ve felsefesine giriş niteliğindedir. Plotinos’un ruh teorisi, evrenselden bireysel ruha geçis, idea, mit ve Tanrı (Bir) anlayışı eserde ele alınan konulardandır.

MS. 209’da doğan Plotinos, Mısır’a yerleşmiş Romalı bir aileye mensuptu. Entelektüel bir eklektizm ve belirsiz bir ahlakçılık çağında İskenderiye’ye geldi. Birçok felsefe okulu ve Doğu’dan gelen yeni ekoller karşısında, Aristoteles ve üstadı Platon’un felsefesini merkeze alan bir felsefe sistemi kurdu.

Yalnızca Yeni Platonculuğun kurucusu Plotinos’un değil, Bergson’un düşünce dünyasını keşfetmek açısından da eser önem taşımaktadır.
 
 

Plotinos
Tanrı, Ruh ve Mit isimli 104 sayfadan oluşan kitap ; Henri Bergson tarafından yazılmış ve FOL KİTAP yayınevinin 20.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Plotinos Tanrı, Ruh ve Mit pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.