Pehlivan İbrahim Paşanın Anılarından Seçmeler pdf – Yandex indir

tarafından
3
Pehlivan İbrahim Paşanın Anılarından Seçmeler pdf – Yandex indir

Kitap, sonradan vezir olan ve Baba Paşa adını alan Pehlivan İbrahim Ağa´nın başından geçen olayları konu almaktadır. I. Hamid, III Selim, IV Mustafa ve II Mahmut dönemlerini kapsayan 1787´den 1820´ye kadar olan olaylardan bahseder.
Kitap kronolojik sıraya göre yazılmamıştır. Yazar olaylara tam olarak nüfuz edememiştir. Kitabın birçok yerinde Baba Paşa´dan (Babayı Müslim´in, Ebülmüslim´in, Babayı Alem, Babayı Cihan, Pehlivanı Alem) şeklinde bahsedilmektedir. Kitabın orjinali el yazmasıdır. Kitabın yazarı Neşet adında bir kişidir. Ne işle meşgul olduğu belli değildir. Baba Paşa´nın akrabalarından olması ve bütün ömrünü onun yanında geçirmiş olması kuvvetle muhtemeldir.
Bu el yazması eser: 1787/1791 Rus seferini, 1806/1812 seferinin bir kısmını, 1812´deki Anadolu isyanlarını, valilerin maiyet ordusunu ve bir valinin görev yerine gitmesini gibi olayları açıkça anlatıyor. Anlatılan olaylar arasında Alemdar´ın İstanbul´a gelişi, Çelebi Mustafa Paşa ile IV. Mustafa´nın durumu hakkındaki görüşmeleri ve Alemdar´ın Kâğıthane´deki ziyafeti de yer alıyor.
Bu eser 228 sayfalık orijinal kitaptan seçilmiş bazı bölümlerden oluşmaktadır

Pehlivan İbrahim Ağa (Baba Paşa) Hayatı
Baba Paşa (Pehlivan İbrahim Ağa), 1766 yılında doğmuştur. Genç yaşta birçok savaş hüneri öğrendi ve birçok muharebeye katıldı. 1787-1792 Rus-Avusturya seferine katılmış ve daha sonrasında da eşkıya ve ayaklanmalara karşı mücadele etmiştir. 1797´de Anadolu´da bir konak yaptırmış ve burada eğitim ve dini hizmetler sunmuştur. Bu süre zarfında çevresindeki eşkıyalarla sürekli mücadele halinde olmuştur. 1809´da vezir olmuştur.
Baba Paşa, Tatar Pazarcık önlerinde Ruslarla dokuz gün savaştıktan sonra yaralanarak esir düşmüştür. Ancak Ruslar ona iyi davranmış ve Moskova´da serbest bırakılmıştır. Üç yıllık esaretten sonra Türk esirlerle birlikte yurda dönmüştür. 1812´de Anadolu´da asayiş bozulduğu için Sivas Valiliğine atanmıştır. Daha sonra Ayin, Erzurum ve Diyarbakır valiliklerinde bulunmuştur. 1820 yılında bir sefer sırasında hummadan ölmüştür
 

Pehlivan İbrahim Paşanın Anılarından Seçmeler isimli 88 sayfadan oluşan kitap ; Nazım Yücelt tarafından yazılmış ve DORLİON YAYINEVİ yayınevinin 31.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Pehlivan İbrahim Paşanın Anılarından Seçmeler pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.