keyboard_arrow_down Etiket: Türk Borçlar Hukukunda Halefiyet indir

Türk Borçlar Hukukunda Halefiyet pdf – Yandex indir

Türk Borçlar Hukukunda Halefiyet pdf – Yandex indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Halefiyet, alacaklıya ifada bulunmuş olan üçüncü kişinin, borçluya karşı rücu hakkını kuvvetlendirmek amacıyla alacaklının alacak hakkını bir bütün olarak kanunen iktisap etmesidir. Türk Borçlar Kanunu’nda...

Türk Borçlar Hukukunda Halefiyet pdf

Türk Borçlar Hukukunda Halefiyet pdf

Bu yazı sabitlenmiştir.

Halefiyet, alacaklıya ifada bulunmuş olan üçüncü kişinin, borçluya karşı rücu hakkını kuvvetlendirmek amacıyla alacaklının alacak hakkını bir bütün olarak kanunen iktisap etmesidir. Türk Borçlar Kanunu’nda...