keyboard_arrow_down Etiket: Nefsin Arzularından Uzaklaş oku

Nefsin Arzularından Uzaklaş pdf – Yandex indir

Nefsin Arzularından Uzaklaş pdf – Yandex indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Elinizdeki bu eser, tasavvuf tarihinde önemli bir yere sahip şahsiyetlerden birisi olan HakimTirmizi ismiyle meşhur Şeyh Ebu Abdullah Hasen b. Tirmîzî’ye ait olan (v.320/932) Riyazetü’n-Nefs...