keyboard_arrow_down Etiket: Kitabu’l-Hayde Ve’l-İ’tizar Halifenin Huzurunda Dev Münazara Halku’l-Kur’an Meselesinde Ehl-i Sünnetin Galibiyeti oku