keyboard_arrow_down Etiket: İbn Battuta Seyahatnamesi indir

İbn Battuta Seyahatnamesi pdf – Yandex indir

İbn Battuta Seyahatnamesi pdf – Yandex indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

İbn Battuta 14. yüzyılın başlarında kutsal toprakları ziyaret etmek ve haccetmek üzere Fas’ta bulunan Tanca şehrinden yola çıkmıştır. Ancak bu başlangıç onu, uzun yıllar sürecek...

İbn Battuta Seyahatnamesi pdf – Yandex indir

İbn Battuta Seyahatnamesi pdf – Yandex indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

 XIV. yüzyıl İslâm âlemi ile birlikte Türk dünyasını canlı levhalar halin­de aksettiren önemli kaynaklardan biri de İbn Battuta’nın Tuhfetu’n-Nuzzâr fî Garâibi’l-emsâr ve Acâibi’l-esfâr adlı seyahatnamesidir.1325...