keyboard_arrow_down Etiket: “Arzname” ve “Hulasatü’t-tevarîh” Eserlerinde Akkoyunlu ve Safevi Ordularının Resmigeçitleri (Çeviri-Tıpkıbasım-İnceleme) oku