Pazarlamada Dijital Dönüşüm pdf – Yandex indir

tarafından
9
Pazarlamada Dijital Dönüşüm pdf – Yandex indir

Küreselleşme ve bilgi iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, toplumun bütün alanlarında bir dönüşüme neden olmuştur. Akıllı ve dijital sistemlerin oluşturduğu dünyayı çepeçevre saran bir ağ yapısı ortaya çıkmıştır. Yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, makine öğrenme, blockchain, metaverse, robotik ve 3D teknolojisi, biyometrikler ve akıllı kartlar, küresel konumlandırma sistemleri (GPS), coğrafi bilgi sistemleri (CBS), radyo frekansı ile tanımlama (RFID), otonom araçlar ve nesnelerin interneti dünyanın teknolojik manzarasını değiştirmiştir. İnternet üzerinden birbirine bağlı milyarlarca sensör düğümünden oluşan fiziksel nesnelerin ağı olan nesnelerin interneti (IoT) ile sadece insanlar değil makineler, cihazlar ve araçlar da irtibat hâlinde ve birbirleriye konuşarak insan-insan, insan-makine/nesne, makine/nesne-makine/nesne etkileşimi gerçekleştirmektedirler.
Yıkıcı teknolojilerin ortaya çıkması ile pazarlama disiplini de her geçen gün kendisini yenileyerek bu teknolojileri pazarlama süreçlerinde başarıyla kullanmaktadır. Bu bağlamda, teknolojik gelişmelere bağlı olarak pazarlama disiplinin bu dinamik süreç içerisinde sürekli değişeceği aşikârdır. İşletmelerin dijital dünyada ortaya çıkan yeni teknolojileri takip etmeleri, bu teknolojilere adapte olmaları, bunları uygulamaları ve pazarlama süreçlerine dahîl etmeleri; sürekli değişen, derin ve karmaşık pazar şartları ile niteliği ve yapısı değişen yoğun rekabet ortamında oldukça önemlidir. “Pazarlamada Dijital Dönüşüm” adlı bu eserimizde yazarlar ele aldıkları pazarlama disiplinini etkileyen teknolojiler ve bu teknolojiler vasıtasıyla ortaya çıkan farklı pazarlama olguları ile ilgili çalışanlara, işletmelere, pazarlama profesyonellerine, akademisyenlere ve öğrencilere bilgiler ve öneriler sunmuşlardır.
 

Pazarlamada Dijital Dönüşüm isimli 644 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 14.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Pazarlamada Dijital Dönüşüm pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.