Özel Yetenekli Öğrencilerin Türkçe Eğitiminde Özel Dil Becerilerinin Geliştirilmesi pdf – Yandex indir

tarafından
24
Özel Yetenekli Öğrencilerin Türkçe Eğitiminde Özel Dil Becerilerinin Geliştirilmesi pdf – Yandex indir

Özel yetenekli öğrencilerin ana dili eğitimi normal gelişim gösteren öğrencilere göre diğer derslerde olduğu gibi daha farklı ilke, yöntem ve teknikler gerektirmektedir. Bu öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profillerine göre planlanan ve uygulanan bir ana dili eğitimi onların ana dili becerilerini ve üst düzey zihinsel becerilerini geliştirerek nitelikli bir şekilde en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacaktır.
 
Özel yetenekli öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini geliştir­meleri, etkili iletişim kurmaları, okuma ve yazma alışkanlığı edinmeleri nitelikli, farklı bir ana dili eğitimi ile mümkündür. özel yetenekli öğrencilerin temel dil becerileriyle birlikte bu becerilerde daha ön planda olan, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi üst düzey zihinsel becerilerle harmanlanmış; eleştirel dinleme, ikna edici konuşma, eleştirel okuma, yaratıcı okuma, yaratıcı yazma ve ikna edici yazma becerilerinin geliştirilmesi önemlidir. Bu çalışmada özel yetenekli öğrencilerin Türkçe eğitiminde özel dil becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak ele alınmıştır. Alanyazında benzer bir çalışma olmaması sebebiyle bu çalışma öncü bir role sahip olacaktır.
 

Özel Yetenekli Öğrencilerin Türkçe Eğitiminde Özel Dil Becerilerinin Geliştirilmesi isimli 126 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve EĞİTEN KİTAP yayınevinin 21.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Temel Söz Edimleri pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Temel Söz Edimleri indir, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Temel Söz Edimleri oku ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Temel Söz Edimleri pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Özel Yetenekli Öğrencilerin Türkçe Eğitiminde Özel Dil Becerilerinin Geliştirilmesi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.