Oxford Dictionary Of Idioms” Üzerine Değerlendirmeler pdf – Yandex indir

tarafından
8
Oxford Dictionary Of Idioms” Üzerine Değerlendirmeler pdf – Yandex indir

Deyimler, dilin söz varlığında geniş bir yer kaplar. Dolayısıyla da hemen her dilde Deyimler Sözlükleri ve deyimler üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Özellikle, konuşur ve yazar sayısı fazla olan dillerde, deyimler sözlükleri ile daha sık karşılaşılmaktadır. İngilizce, Dünyanın önde gelen dillerindendir. Doğal olarak İngilizce Deyimler Sözlükleri de bulunmaktadır. Bu sözlüklerden bir tanesi de “Oxford Dictionary of Idioms” adlı çalışmadır. Adı, Deyimler Sözlüğü olan bu çalışmada, deyim özelliği taşımayan söz öbeklerinin bulunduğu gözlenmiştir. Bu, Deyimler Sözlüğü için bir sorundur. Elinizdeki kitapta böylesi sorunlara değinilmiş makaleler bulunmaktadır. Bu doğrultuda “Oxford Dictionary of Idioms” adlı Sözlükteki deyim olmadığı düşünülen söz öbekleri ayıklanmış ve deyim olan yapılar öne çıkarılmıştır. Kitaptaki her makalede, sayısal veriler ortaya konmuştur. Amaç, söz konusu
Deyimler Sözlüğüne katkı sunmaktır.
 

Oxford Dictionary Of Idioms” Üzerine Değerlendirmeler isimli 262 sayfadan oluşan kitap ; Necmi Akyalçın tarafından yazılmış ve HOLISTENCE PUBLICATIONS yayınevinin 24.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Oxford Dictionary Of Idioms” Üzerine Değerlendirmeler pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.