Otizmli Çocuklar ve Duyusal Gelişimlerini Estekleyici Alternatif Bir Program pdf – Yandex indir

tarafından
5
Otizmli Çocuklar ve Duyusal Gelişimlerini Estekleyici Alternatif Bir Program pdf – Yandex indir

Otizmli çocukların sayısı artmakla beraber ailelerin bu konudaki yetersizlikleri de daha fazla ortaya çıkmaktadır. Otizmli çocuklar ve on­ların ailelerinin yaşadıkları problemler dikkate alınarak bir doktora tez çalışmasının ürünü olarak ortaya çıkan bu kitap çalışması başta otizmli çocuklar ve aileleri olmak üzere farklı alanlarda özel gereksinim ihtiyacı olan ve duyu eğitimi almak durumunda olan çocuklar ve aileleri için bir rehber niteliğinde hazırlanmıştır.
 
Ailelere yönelik oluşturulmuş bir eği­tim programı olarak tasarlanan ve duyu eğitimi temel alınarak hazırla­nan bu programda başta otizmli çocukları olan aileler olmak üzere duyu eğitimi ihtiyacı olan farklı özelliklere sahip çocuklara uygulamalı olarak hazırlanmış örnek bir model sunulmaya çalışılmıştır. Kuşkusuz bu model tek başına yeterli olmayabilir ancak ailelere ve bu alanda çalışan eğitimci­lere fayda sağlaması ümit edilmektedir.
 

Otizmli Çocuklar ve Duyusal Gelişimlerini Estekleyici Alternatif Bir Program isimli 443 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve EĞİTEN KİTAP yayınevinin 09.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Otizmli Çocuklar ve Duyusal Gelişimlerini Estekleyici Alternatif Bir Program pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.