Osmanlı Tarihi (1299-1566) Mir’atü’l-Kainat (Sadeleştirilmiş Metin) pdf – Yandex indir

tarafından
7
Osmanlı Tarihi (1299-1566) Mir’atü’l-Kainat (Sadeleştirilmiş Metin) pdf – Yandex indir

Osmanlı devrinde kaleme alınmış tarih eserleri günümüzde de ilgi çekmektedir; fakat dilde yaşanan değişim ve dönüşüm, söz konusu metinlerin bugünün okurları tarafından anlaşılmasını neredeyse imkânsız hâle getirmektedir. Buradan hareketle daha önce akademik kıstaslara uygun olarak orijinal diliyle yayımlanan Nişancızâde Mehmed Efendi’nin (ö. 1621) Mir’âtü’l-Kâinât adlı eserindeki Osmanlı tarihi kısmı elinizdeki kitapta sadeleştirilmiş olarak sunulmuştur.
   
Mir’âtü’l-Kâinât yazıldığı andan itibaren Osmanlı aydınlarınca rağbet görmüş ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde hem İstanbul hem de Mısır matbaalarında basılmıştır. Eserin Türk ve dünya kütüphanelerinde çok sayıda yazma nüshasının bulunması da Mir’ât’a gösterilen ilgiyi gözler önüne sermektedir.
   
Mir’âtü’l-Kâinât’ın Osmanlı tarihi kısmı Osman Gazi’den Kanûnî Sultan Süleyman’ın vefatına kadarki dönemi kapsamaktadır. Kitapta siyasi hadiselerin yanında sosyal ve kültürel hayata dair bilgiler de yer almaktadır. Bunlara ilaveten her padişah devrinden sonra o dönemde yaşamış âlim ve mutasavvıflar da müstakil başlıklar altında kısaca tanıtılmaktadır.
   
Dr. Göker İnan tarafından yayına hazırlanan eserde kelime bazlı motamot bir sadeleştirmeden çok, anlatılmak isteneni doğrudan ifade eden bir metot takip edilmiş; böylelikle Osmanlı devrinde yazılmış bir tarih eserinin günümüz okuyucusu tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi hedeflenmiştir.
 

Osmanlı Tarihi (1299-1566) Mir’atü’l-Kainat (Sadeleştirilmiş Metin) isimli 376 sayfadan oluşan kitap ; Nişancızâde Mehmed Efendi tarafından yazılmış ve BİLGE KÜLTÜR SANAT yayınevinin 09.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Türkiye’de Bizans Çalışmaları Yeni Araştırmalar, Farklı Eğilimler pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Farklı Eğilimler indir, Farklı Eğilimler oku ve Farklı Eğilimler pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Osmanlı Tarihi (1299-1566) Mir’atü’l-Kainat (Sadeleştirilmiş Metin) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.