Osmanlı Piyade Eğitiminde Atış Talimleri pdf – Yandex indir

tarafından
22
Osmanlı Piyade Eğitiminde Atış Talimleri pdf – Yandex indir

Savaşlar, dünya tarihinde nedenleri ve sonuçları ile toplumların kaderini belirleyen önemli olaylar olarak görülür. Bu bağlamda insanlık tarihini açıklamada savaşlar mühim bir yer tutar. Tarihî çağlar boyunca toplumlar, varlıklarını sürdürebilmek adına sürekli birbirleriyle mücadele içerisinde olmuşlardır. Bu mücadelelerin kaderi genellikle ilgili toplumların gelişmişlik düzeyi ile doğru orantılı seyretmiştir. Savaşların hiçbir olumlu tarafının olmayacağı muhakkaktır ancak milletlerin var olma mücadelesinde savaşlar ilkel toplumlardan günümüze kadar kaçınılmaz bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir toplumun devletleşme ve devlet olarak varlığını devam ettirebilmesi için bulunduğu coğrafyada hâkim güç konumuna gelmesi gerekmiştir. Bu bağlamdan hareketle insanlık tarihinin hemen her aşamasında savaşlara denk gelmek, var olmak için verilen mücadelenin somut kanıtlarından biri olarak karşımıza çıkar.Kadim bir geçmişe sahip olan Türk devletlerinin de birçok savaşa dahil olduğu bilinmektedir. Bu savaşlar, Türk milletinin varlığını kabul ettirmek adına ortaya koyduğu mücadeleyi göstermektedir. Bulundukları coğrafyada hâkim güç olmak adına çetin savaşlar veren Türkler için savaşlar, bir kültür unsuru haline gelmiştir. Gündelik yaşantılarında, giyim kuşamlarında, oyunlarında ve dil yapılarında birçok savaş motifine denk gelmek mümkündür. Başka bir ifadeyle yaşam biçimleri savaş unsuru ile sentezlenmiştir. Bunda, tabii olarak Türklerin yaşadığı coğrafyaların çetin şartları da etkili olmuştur.
 

Osmanlı Piyade Eğitiminde Atış Talimleri isimli 238 sayfadan oluşan kitap ; Abdullah Bayındır tarafından yazılmış ve PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 20.02.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Selçuklu Müfessirleri (XI.-XI. yy) pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Selçuklu Müfessirleri (XI.-XI. yy) indir, Selçuklu Müfessirleri (XI.-XI. yy) oku ve Selçuklu Müfessirleri (XI.-XI. yy) pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Osmanlı Piyade Eğitiminde Atış Talimleri pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.