Osmanlı İdaresinde İşkodra Vilayeti (1876-1912) pdf – Yandex indir

tarafından
5
Osmanlı İdaresinde İşkodra Vilayeti (1876-1912) pdf – Yandex indir

Osmanlı Devleti idaresinde İşkodra vilayeti konumu itibariyle idarî açıdan farklı uygulamaların tespit edildiği bir yerdir. Burada özellikle İşkodra sancağında tatbik edilen ve Dağlı İdaresi olarak isimlendirilen idarî teşkilata ilişkin uygulamalar dikkat çekmektedir. Zira bu uygulama idarî özellikleriyle genel anlamda Osmanlı taşra idaresi dışındadır. Bunun nedeni İşkodra sancağında içtimaî yapıda görülen ve bahsedilen farklılıkları ortaya çıkaran ilişkilerdir. Müslüman Arnavutların Katolik Arnavutlar ile olan münasebeti mülkî yapıda farklı uygulamaları ortaya çıkardığı gibi benzer durumu malî, askerî, hukukî ve içtimai yapıda da görmek mümkündür. Nitekim Osmanlı idaresinde İşkodra vilayetiyle ilgili çalışmalarda genel değerlendirmelerin dışında hareket edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada İşkodra’da Dağlı İdaresi şeklinde tanımlanan idarî, malî, askerî ve hukukî özellikleriyle öne çıkan yapıya dair tespitler yapılmıştır. Böylece Osmanlı idaresinde İşkodra vilayetinin sahip olduğu konumu demografik ve idarî yönleriyle ortaya koymak mümkün olmuştur.
 
 

Osmanlı İdaresinde İşkodra Vilayeti (1876-1912) isimli 236 sayfadan oluşan kitap ; İlkay Erken tarafından yazılmış ve KRİTER AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 21.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Osmanlı İdaresinde İşkodra Vilayeti (1876-1912) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.