Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu pdf – Yandex indir

tarafından
10
Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu pdf – Yandex indir

Osmanlı Edebî Metinlerini Anlama Kılavuzu, klasik Türk edebiyatı ya da divan edebiyatı adları ile de anılan edebî geleneğin mahsullerini daha iyi anlama yolunda bazı pratik bilgiler sunmak üzere hazırlanmıştır. Osmanlı şairinin hayal dünyasına ve teknik becerilerine aşina olmak isteyen okurların istifade edebileceği eserde şu başlıklara yer verilmiştir. Klasik Türk Edebiyatı Hakkında Genel Bilgiler, Şiir İle İlgili Temel Kavramlar, Klasik Türk Edebiyatında Kafiye, Poetika, İlham ve Vahiy, Edebî Türler ve Tarzlar, Şekil Bilgisi, Klasik Türk Şiirinde Ahenk, Yazma Eserler, Metin Tenkidi, Metin Tamiri, Osmanlıca Metinlerde Kullanılan Yazı Türleri, Klasik Türk Edebiyatında Aruz Etrafında Gelişen İmla Hususiyetleri, Klasik Türk Edebiyatında Nesir, Şuara Tezkireleri, Mecmualar ve Cönkler, Klasik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği, Kelime Kadrosu ve Bazı Klişeler, Fesahat ve Belagat, Dinî ve Tasavvufî Muhteva, Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar, Osmanlı Sosyal Hayatının Divan Şiirine Yansımaları, Akademik Çalışmaların Tarihçesi ve Klasik Edebiyat Araştırmalarının Ufukları. 
    
Farklı araştırmacıların üslupları ile şekillenen elinizdeki eser, klasik Türk şiiri hakkındaki temel bilgileri aktarmasının yanı sıra, verilen bilgilerin olabildiğince fazla örnekle pekiştirilmesi ve bazı meselelere yeni teklifler getirmesi ile de okuyucuyu Osmanlı şiirine bir adım daha yaklaştırmayı hedeflemektedir. 
 
 

Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu isimli 170 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve KUT YAYINLARI yayınevinin 11.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Mem İle Zin pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Mem İle Zin indir, Mem İle Zin oku ve Mem İle Zin pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.