Ortaöğretim Öğrencilerinde Dinî Hayat ile Kaygı ve Yalnızlık Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma (Mersin Örneği) pdf – Yandex indir

tarafından
3
Ortaöğretim Öğrencilerinde Dinî Hayat ile Kaygı ve Yalnızlık Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma (Mersin Örneği)  pdf – Yandex indir

Bu çalışmada, bireyin gelişim dönemlerinden biri olan ergenlik çağında karşılaşılan problemlerden yalnızlık ve kaygının din ile ilişkisine yer verilmiştir. Özellikle günümüz gençliğinin bir anlam arayışına girdiği, teknolojik gelişmelerin zirveye ulaşıp değişimin hızla yaşandığı bu dönemde, gencin kaygı ve yalnızlık gibi duyguları hissetmesi beklenen bir durumdur. Bu süreçte dua, sabır ve teslimiyet gibi dinî değerlerin gençlerin kaygı ve yalnızlıkla başa çıkma sürecine etkileri önem kazanmaktadır.
Zira dinin insan yaşamının bütün dönemlerinde özellikle insanın duygu, düşünce ve davranışlarında etkin bir faktör olduğu kabul edilmektedir.
Bu durum, bireyin yaşadığı birçok psikolojik hadise ile dindarlık ilişkisinin araştırılmasını gerekli hale getirmiştir. Biz de bu itibarla ergenlik döneminde dinî yaşayış ile kaygı ve yalnızlık arasındaki ilişkinin araştırılmasını amaç edindik.
 

Ortaöğretim Öğrencilerinde Dinî Hayat ile Kaygı ve Yalnızlık Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma (Mersin Örneği) isimli 159 sayfadan oluşan kitap ; Dr. İlyas Pür tarafından yazılmış ve PLATANUS PUBLISHING yayınevinin 04.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Ortaöğretim Öğrencilerinde Dinî Hayat ile Kaygı ve Yalnızlık Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma (Mersin Örneği) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.