Ortaöğretim Öğrencilerinde Cesaret ve Saldırganlık pdf – Yandex indir

tarafından
3
Ortaöğretim Öğrencilerinde Cesaret ve Saldırganlık pdf – Yandex indir

Bu kitabın amacı ortaöğretim lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerini ve cesaret düzeylerini cinsiyet, yaş, sınıf, okul türü, aile gelir durumu, spor yaşı, spor branşı ve okul spor müsabakalarına katılım durumuna göre inceleyerek aralarındaki ilişkiyi tespit etmektir.
Bu doğrultuda aşağıda belirtilen sorulara cevap aranmıştır.
1- Ortaöğretim lise öğrencilerinin cinsiyet değişkeni açısından saldırganlık ve cesaret düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
2- Ortaöğretim lise öğrencilerinin yaş değişkeni açısından saldırganlık ve cesaret düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
3- Ortaöğretim lise öğrencilerinin sınıf değişkeni açısından saldırganlık ve cesaret düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
4- Ortaöğretim lise öğrencilerinin okul türü değişkeni açısından saldırganlık ve cesaret düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
5- Ortaöğretim lise öğrencilerinin aile gelir durumu değişkeni açısından saldırganlık ve cesaret düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
6- Ortaöğretim lise öğrencilerinin spor yaşı değişkenine değişkeni açısından saldırganlık ve cesaret düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
7- Ortaöğretim lise öğrencilerinin spor branşı değişkeni açısından saldırganlık ve cesaret düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
8- Ortaöğretim lise öğrencilerinin okul müsabakalarına katılım durumu değişkeni açısından saldırganlık ve cesaret düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
9- Ortaöğretim lise öğrencilerinin saldırganlık ve cesaret düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
 

Ortaöğretim Öğrencilerinde Cesaret ve Saldırganlık isimli 147 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Mustafa Baş tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 24.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Ortaöğretim Öğrencilerinde Cesaret ve Saldırganlık pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.