Ortaçağ Kıta Avrupası’nda Dinsel Sapkınlıklar: Ariusçuluktan Husçuluğa pdf – Yandex indir

tarafından
4
Ortaçağ Kıta Avrupası’nda Dinsel Sapkınlıklar: Ariusçuluktan Husçuluğa pdf – Yandex indir

Ortaçağ Avrupası’ndaki dinsel sapkınlıkların temel özelliklerini, inanç, eylem ve iktidar ilişkileri gibi birçok açıdan değerlendiren çalışmalar tarihyazımında her zaman ciddi bir ilgi konusu olmuştur. Türkçe literatürde ise bu alanda sınırlı sayıda yapılan çeviriler haricinde ciddi bir telif eser eksikliği bulunmaya devam etmektedir. Bu editoryal çalışma, dinsel sapkınlık hareketlerini bir süredir tarihsel açıdan değerlendirme çabası içinde olan genç bir akademisyen ekibinin konu hakkındaki spesifik birikimlerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Dolayısıyla bu kitabın en büyük değeri her biri Batı tarihinin çeşitli vecheleriyle ilgili çalışmalar yürüten dinamik bir araştırmacı grubunun tarihyazımsal bir perspektifle ve güncel literatürü göz ardı etmeyerek Ortaçağ Avrupa din tarihi ve tarihyazımına katkı sunmalarıdır. Kitabın gelecekte dinsel sapkınlıklara ilişkin yapılacak çalışmalara yeni bir açılım getireceğine inancımız muhakkaktır.
 

Ortaçağ Kıta Avrupası’nda Dinsel Sapkınlıklar: Ariusçuluktan Husçuluğa isimli 220 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 21.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Ortaçağ Kıta Avrupası’nda Dinsel Sapkınlıklar: Ariusçuluktan Husçuluğa pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.