Orta Asyalı Bir Alim ve Bir Dünya Hukukçusu: Serahsi pdf – Yandex indir

tarafından
4
Orta Asyalı Bir Alim ve Bir Dünya Hukukçusu: Serahsi pdf – Yandex indir

Serahsi gibi yüzlerce, binlerce büyük hukukçuyu yetiştiren İslam hukuk geleneğinin bugün hukuk düşüncemizi geliştirici bir role sahip olmaması büyük bir talihsizliktir. Bilimsel bilgi ancak geçmiş birikimlerin derinliğiyle geleceğe yeni ufuklar getirebilir ve açılımlar yapabilir. Bu sebeple ülkemizde ve dünyada İslam hukuku birikimi behemehal ilmi kanon içine dahil edilmek durumundadır. Mecelle ile yeni bir dönüşüm ve değişim evresine girmiş olan İslam hukukunun son yüzyılda ülkemizde bir gerileme yaşadığı açıktır. Son 50 yılda hukuk fakültelerinde değil ama ilahiyat fakültelerinde islam hukuku kaybettiği zamanı telafi etme yolunda önemli aşamalar kaydetmiştir. Ancak islam hukuku çakışmalarının ilahiyat fakültesinden çok hukuk fakültelerinde yer alması hem İslam hukuku araştırmalarına yeni bir soluk getirecek hem de hukuk bilgimizin derinlik kazanmasında önemli bir işlev görecektir. 

Elinizdeki kitap, Şemsü’l-eimme Serahsi hakkında alanında uzman akademisyenlerce yazılmış makalelerden oluşmaktadır. 
 
 

Orta Asyalı Bir Alim ve Bir Dünya Hukukçusu: Serahsi isimli 608 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 31.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Orta Asyalı Bir Alim ve Bir Dünya Hukukçusu: Serahsi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.