Örnekli Farsça-Türkçe Deyimler Sözlüğü pdf – Yandex indir

tarafından
10
Örnekli Farsça-Türkçe Deyimler Sözlüğü pdf – Yandex indir

Deyimler, daha çok sözlükteki gerçek anlamları dı­şında kullanılan, kendilerine özgü farklı anlamlar taşıyan kalıplaşmış ifadelerdir. Kinayeler ise düşünüleni dolaylı olarak anlatan üstü kapalı ve sitemli sözlerdir. Türkçede olduğu gibi Farsçada da deyimler ve kinayeler, günlük hayatta, özellikle roman ve öykülerde sık kullanılır.
Farsça öğrenenler ve Farsçadan Türkçeye çeviri ya­panlar, en çok deyim ve kinayelere uygun karşılık bulma­da sorun yaşamaktadırlar. Farsçadan çeviri yapanlar, bir deyim ya da kinaye ile karşılaştıklarında, çoğu zaman bunların deyim ya da kinaye olduğunu bilmeden kelime anlamları ile çevirmekte ya da o deyim ve kinayelerin içinde yer alan kelimelerden hareket ederek karşılık bul­maya çalışmaktadırlar. Bu da çoğu zaman çevirinin yanlış olmasına ya da ifadelerin yanlış anlaşılmasına yol açmak­tadır.
Bu sözlükte, 4000 civarında deyim, kinaye ve kalıp ifadenin anlamlarının yanı sıra, her madde için İran edebiyatının önemli yazarlarının eserle­rinden en az bir örnek verilmiş ve bütün örneklerin Türkçe çevirileri yapılmıştır.
 

Örnekli Farsça-Türkçe Deyimler Sözlüğü isimli 464 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Muhammed Hasan Hasanzade Niri tarafından yazılmış ve DEMAVEND YAYINLARI yayınevinin 28.02.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Örnekli Farsça-Türkçe Deyimler Sözlüğü pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.