Örgütsel Adaletin İşletmeler Üzerindeki Etkisi pdf – Yandex indir

Örgütsel Adaletin İşletmeler Üzerindeki Etkisi pdf – Yandex indir

İçerisinde bulunduğumuz yeni ekonominin itici gücünü yenilik yapabilme kabiliyeti oluşturmaktadır. Yenilik yapabilmek genellikle işine adanmış, örgütüyle özdeşleşmiş, yüksek adalet algısına sahip iş görenlerin yöneticileri vasıtasıyla doğru yöne kanalize edilebilmeleriyle mümkündür. Bu bağlamda, elinizdeki çalışmanın amacı lider-üye etkileşimi, yenilikçi iş davranışı, işe adanmışlık ve örgütsel özdeşleşme ilişkisinde örgütsel adaletin rolünün incelenmesidir. Çalışmanın sonucunda lider üye etkileşim kalitesi ile yenilikçi iş davranışı, işe adanmışlık ve örgütsel özdeşleşme arasında pozitif ilişki olduğu ve örgütsel adaletin bu ilişkilere aracılık ettiği tespit edilmiştir. Bu çalışma, lider-üye etkileşimi ile örgütsel adalet arasındaki ilişkileri bu denli geniş bağlamda (çalışanın yenilikçi davranışı, adanmışlık ve özdeşleşme) inceleyen ender araştırmalardandır.
 

Örgütsel Adaletin İşletmeler Üzerindeki Etkisi isimli 152 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Salih Ercan tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 28.10.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Örgütsel Adaletin İşletmeler Üzerindeki Etkisi pdf – Yandex indir - PDF indir