Önleyici Rehberlik pdf – Yandex indir

tarafından
14
Önleyici Rehberlik pdf – Yandex indir

Dünyada ve ülkemizdeki gelişmelere baktığımızda, insanı anlama ve destekleme çabasının daha önemli hâle geldiğini görmekteyiz. Aslında bu doğrultuda değerlendirdiğimizde tüm mesleklerin amacının, insanın bir ihtiyacını giderme ve dünyadaki tüm canlılarla birlikte daha yaşanabilir bir form oluşturma gayreti olduğu söylenebilir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mesleği de insanın kendisini anlama, başkasını anlama, farkındalıklarını artırma, artan içgörüyle problem oluşmadan önlem alma, varsa problemlerine çözüm bulma, insanın kendine has dünyasında yaşamı süresince deneyimlediği yeniden anlam vermeye çalıştığı uyum mücadelesini konu edinir. Bu bağlamda konu başlıkları sınırsızdır. Önleyici Rehberlik başlıklı bu kitapta, sınırsız olarak düşünebileceğimiz konuları, güncel ve hâlihazırda ihtiyaç duyulabilecek şu başlıklarla sınırladık: önleme kavramına giriş; psikolojik danışmanlıkta önlemenin tarihi; bireyin ruh sağlığını koruyucu faktörler; karakter güçleri; başarı baskısı; gelişim sürecinde bireysel ve okulla ilgili faktörler; okul terki; cinsel istismar, cinsel şiddet ve flört şiddeti; internet bağımlılığı; göçmen ve mültecilerde ruh sağlığı.

Bu kitap; bu konularda çalışmalar yapan araştırmacılar, psikolojik yardım hizmeti veren psikolojik danışmanlar, psikologlar ve diğer yardım hizmeti veren uzmanlar için bir kaynak olabilme özelliğinin yanında toplumdaki her bir bireyin, yaşamı içerisinde karşılaştığı durumlara problem olmadan önlem almasına destek olmayı da amaçlamaktadır.
 

Önleyici Rehberlik isimli 344 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 20.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Önleyici Rehberlik pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.